Tunna sidentyger

Skira tyger såsom chiffong, orgnaza och habotai.

Lämpliga till hättor, sjalar, förkläden m.m.